Om dette nettstedet

Østmarkas Venner ønsker å løfte fram den spennende historien til Plankeveien, og vi har fått økonomisk støtte til dette arbeidet. Riksantikvaren har bevilget 90.000 kr, og Viken fylkeskommune 43.500 kr. Dette vil bli brukt til å skilte hele traseen fra Enebakk til Oslo, og vi skal også sette opp informasjonstavler på utvalgte steder. Bymiljøetaten er svært positive til prosjektet, og de ønsker å delta aktivt med utsetting av skilt og tar også på seg ansvaret for vedlikehold av skiltene.

Redaktør for dette nettstedet er Lars Rogstad. Kontakt meg gjerne på lars.rogstad (at) online.no, eller 45 00 49 70.